Nội dung bài thi TOEIC mục đích đánh giá mức độ tiếng anh của học viên trong các hoạt động như: kinh doanh, thương mại, du lịch, … Do đó, nội dung đào tạo và đề thi cũng tập trung khai thác những vấn đề này.