Khuyến mãi - Học Tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 với với giáo viên Philippines - PhiEnglish

Nhằm khuyến khích có thêm học viên tham gia khóa học cùng với phienglish, cũng như khích lệ tinh thần học tiếng Anh của học viên. phienglish cung cấp một số khuyến mãi giành cho học viên.

Tặng thêm 2 giờ học cho khoá học 32 giờ.

Cứ mỗi 32 buổi bạn đăng ký học và đã đóng học phí cho chúng tôi, bạn sẽ được tặng thêm 2 buổi học.

Ví dụ:

  • Bạn đăng ký học và đóng học phí cho khoá học 32 buổi, bạn sẽ có tổng 34 giờ học trong đó 32 buổi bạn đóng học phí và 2 buổi được tặng thêm.
  • Nhưng với khóa học chỉ có 16 buổi, bạn vẫn đóng 16 buổi học và không được thêm bất kỳ giờ nào nữa.
  • Mỗi buổi học tiêu chuẩn là 50 phút.

Giới thiệu học viên, tặng 1h học cho khoá học tiếp theo

Cứ mỗi học viên giới thiệu thêm, bạn sẽ được tặng thêm voucher giảm 100K cho khoá học tiếp theo hoặc 1 giờ học.

Voucher sẽ được cộng dồn nếu bạn giới thiệu càng nhiều thì sẽ càng được giảm học phí cho khoá học tiếp theo càng nhiều.

Đăng ký cùng bạn bè để nhận giảm 10% học phí

Nếu bạn đăng ký cùng với bạn bè, sẽ được giảm ngay 10% học phí trên tổng số học phí của lần đóng đầu (áp dụng cho toàn bộ thành viên đăng ký chung).

Review khoá học bạn đã hoàn thành, nhận ngay 50K giảm học phí cho khoá học tiếp theo.

Sau khi bạn review khoá học cho PhiEnglish trên trang Fanpage, bạn sẽ được nhận ngay voucher 50,000đ giảm ngay trực tiếp học phí cho khoá học tiếp theo của bạn, voucher sẽ được cộng dồn chung với voucher giới thiệu thêm học viên cho PhiEnglish