Bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng anh của học viên Phienglish

Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh giao tiếp giúp giáo viên Phienglish đánh giá để lựa chọn lộ trình học phù hợp với bạn.

Nội dung bài kiểm tra:

  • Bài kiểm tra gồm 10 câu trắc nghiệm đọc, 10 câu trắc nghiệm nghe

Quy tắc bài kiểm tra:

  • Tổng thời gian làm bài tối đa là 15 phút, bao gồm cả thời gian đọc đề và đọc quy tắc làm bài kiểm tra
  • Khi hết 15 phút, kết quả sẽ tự động được gửi đến phiEnglish
  • Câu trả lời chưa được chọn/điền sẽ không được tính điểm
  • Mỗi câu chỉ 1 kết quả đúng duy nhất
  • Kết quả của bài kiểm ta sẽ kèm với bài kiểm tra nói để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn để chọn giáo trình phù hợp.

 

Vui lòng điền thông tin của bạn trước khi làm bài test, để đảm bảo gửi câu trả lời thành công đến phiEnglish


Welcome to your PhiEnglish Entrance Test - General English (ESL)
Please fill out your information and do the test

Your Name
Your Email
Your phone number