Discipline Will Take You To Places Motivation Can’t . sự kiên trì, tự quản lý, và đồng đội với kỷ luật sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách và đạt được mục tiêu, ngay cả khi động lực tạm thời giảm sút. Kỷ luật giúp duy trì sự ổn định và tiếp tục cố gắng, đặt bạn ở một vị trí thuận lợi để đối mặt với khó khăn và vượt qua chúng.