giáo viên tiếng Anh người philippines

Maria Luisa R. Valdez

Kinh nghiệm: 10
Giới thiệu:

Cô Maria Luisa đã có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và có chứng chỉ TEFL (Teaching English as a Foreign Language)