Nhiều bạn trẻ Việt chọn đi du học tiếng Anh ở Philippines thay vì Canada hay Úc… Vì sao tiếng Anh Philippines lại hot đến vậy…? Tiếng Anh tại Philippines. Tổ chức ETS của Mỹ (Tổ chức đang quản lý kỳ