1. VOA Learning English – Chuyên trang luyện nghe nói tiếng Anh. VOA cung cấp các bản tin tức có phụ đề và được đọc với tốc độ chậm hơn bình thường. Điều này cho phép người xem có thời gian để nghe rõ