Bạn vẫn thường lúng túng với những tình huống đơn giản xảy ra trong lớp học như xảy ra sự cố về âm thanh, kết nối internet, khi muốn đặt câu hỏi, khi muốn trò chuyện với giáo viên, bạn bè, … Bạn không