Babok v3 là tài liệu hướng dẫn về phân tích nghiệp vụ. Babok v3 được IIBA phát triển thông qua một quy trình phát triển tiêu chuẩn dựa trên sự đồng thuận nghiêm ngặt và kết hợp trí tuệ và kinh nghiệm tập thể của các chuyên gia trong lĩnh vực BA từ khắp nơi trên thế giới. Nó xác định các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết của các chuyên gia phân tích nghiệp vụ. Babok v3 được xem là tài liệu chuẩn mực trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ.