PhiEnglish_Rose Digital Sales English test for the interview - Học Tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 với với giáo viên Philippines - PhiEnglish

Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh giao tiếp

Nội dung bài kiểm tra:

  • Bài kiểm tra gồm 10 câu trắc nghiệm đọc, 10 câu trắc nghiệm nghe
  • Nguồn tài liệu: sưu tầm
  • Chủ đề bài kiểm tra: Job interview and others

 

Quy tắc bài kiểm tra:

  • Tổng thời gian làm bài tối đa là 15 phút, bao gồm cả thời gian đọc đề.
  • Khi hết 15 phút, kết quả sẽ tự động được gửi đến phiEnglish
  • Câu trả lời chưa được chọn/điền sẽ không được tính điểm
  • Mỗi câu chỉ 1 kết quả đúng duy nhất
  • Kết quả của bài kiểm ta sẽ kèm với bài kiểm tra nói để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn để chọn giáo trình phù hợp.

 

Vui lòng điền thông tin của bạn trước khi làm bài test, để đảm bảo gửi câu trả lời thành công đến phiEnglish


Welcome to your PhiEnglish_Rose Digital Sales
Please fill out your information and do the test

Your Name
Your Email
Your phone number