1. Thông tin chung Vị tríNhân viên trợ giảng và vận hành hệ thống CRMThời gian làm việcPart time: 18h-22hBáo cáo Quản lý trực tiếp 2. Mô tả công việc Quản lý lớp học của trung tâm: Trực các lớp học ti